അവശേഷിപ്പ്

ഞാനൊരു പുഴയാണ്,

ഒടുങ്ങാത്ത പ്രവാഹമായ സമുദ്രത്തിലേക്കുള്ള-

എന്‍റെ യാനമാണ് ഈ ഓളങ്ങള്‍,

ആ ഓളപരപ്പിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്ന അര്‍ദ്ധ-

സത്യങ്ങളില്‍ ഒന്നുമാത്രമാണ് നീ

നിന്നിലെ ശേഷിക്കുന്ന സത്യം എന്‍റെ പ്രണയവും

Advertisements

One thought on “അവശേഷിപ്പ്

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s