സഖാവ്‌

എന്‍റെ പ്രണയത്തിന്‍റെ ചുവപ്പില്‍ അവള്ക്കും 

എന്‍റെ ചങ്കുറപ്പില്‍ അച്ഛനും അടിയുറച്ചു
വിശ്വസിക്കാന്‍ സഖാവ്എന്ന മേല്‍ വിലാസം മതി എനിക്ക്

Advertisements

2 thoughts on “സഖാവ്‌

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s