നിശ

സംശയങ്ങളൊടുങ്ങാതിരുന്ന ബാല്യത്തിന് ഭയത്തിന്റെ മുഖമാണു നീ

അവേശത്തിലാർത്തുല്ലസിച്ച കൗമാരം നിന്റെ മടിത്തട്ടില് മനോരാജ്യം തീർത്തു

സന്ധ്യയോടു പിണങ്ങി നിന്ന എന്റെ യൗവനം നിന്നില് നാണം മറന്നു

പക്വതയറിഞ്ഞ ഞാന് നിന്റെ കാമുകിയായ നിദ്രയില് അഭയം തേടി

ഇന്നിതാ തിമിരം ബാധിച്ച മിഴികളിറ്റു വീഴുന്നു

കണ്ണീരിനോർമ്മകള് നിനക്കു സ്വന്തമാകട്ടെ

 നിന്റെ യാമങ്ങളിലെന്നോ ജന്മം കൊണ്ടു ഞാന്

പിന്നിടെപ്പോഴോ നീന്റെ പേറ്റു നോവിന്റെ ചാപിള്ളയായ്

എന്നിലെ കവി,പുരുഷന്,കുറ്റവാളി,ന്യായധിപന്,

എന്റെ തുടർച്ചയും ഒടുക്കം എന്റെ ഷണ്ഡതയും

തുടരാതിരിക്കട്ടെ ഈ മൂകവിചാരണയും നീയും

………..

Advertisements

2 thoughts on “നിശ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s