മുന്നില് മരണം

കടന്നു പോകുന്ന നിമിഷങ്ങള് കണ്ണീരിന്റെയാണ്
തിരിച്ചറിയാനാവാതെ പോകുന്ന ഘടികാര സൂചികള്

ചെറിയ ഇഴയനക്കങ്ങള് പോലും

കപടമായ ധൈര്യത്തെ നോക്കി പല്ലിളിക്കുന്നു

ചങ്ങല പൊട്ടിക്കുന്ന തൃഷ്ണയോ പതഌരഞ്ഞെഴുന്ന

ലഹരിയോ തലയ്ക്കു പിടിക്കുന്നില്ല മുന്നില് മരണമാണ് നാഢീഞെരമ്പുകള് തളരുന്നു നിഷേധിക്കാനാതെ സത്യം മുന്നില്.ഒടുങ്ങാത്ത നിശബ്ദതയില് എന്നോ നിലച്ച തൂലികയും മടങ്ങുന്നു കാലത്തിന്റെ സ്മരണകളിലേക്കു മാത്രമായ്.

Advertisements

2 thoughts on “മുന്നില് മരണം

  1. സുലൈമാനിക്കൊപ്പമുള്ള ചിന്തകള് എപ്പോഴും Positive ആക്കാൻ ഓരോ ചുട്ട പപ്പടമോ, ലേശം മിച്ചറോ കൊറിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം. ഇനി കവിതയെക്കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് … പ്രിയ സുഹൃത്തേ തല ഫാനിൽ തട്ടരുത്,😈, ഉഗ്രൻ വരികൾ… ഒരു കവിതയുടെ വായനാസുഖം കിട്ടി.👏👍

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s